Montessoriopettaja (3-6) koulutus

Lapset ovat lapsia kaikkialla maailmassa – kaikilla on pohjaton halu oppia tekemään ja tietämään uusia asioita. Alussa lapsen maailma on hyvin konkreettinen, jolloin lapsen tekemiset ovat lähellä hänen omaa elinpiiriään. Askel askeleelta lapsi siirtyy kohti abstraktimpia käsitteitä. Montessoripedagoginen opetus tukee lasta siirtymään konkreettisen välineistön käytön avulla käsitteiden abstraktiin maailmaan omien kokemusten kautta.

”Auta minua tekemään itse”

Maria Montessori

Lue lisää: AMI [Association Montessori Internationale]

AMI MONTESSORIOPETTAJA 3-6 KOULUTUS 3.1.2025-11.7.2026 monimuotokoulutuksena

AMI Montessoriopettaja (3-6) koulutuksesta saat kansainvälisen diplomin suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti. Tämän koulutuksen lisäksi eri maissa voidaan vaatia muita lisäopintoja päiväkodissa työskentelyä varten. Koulutuksessa saat taitoja ohjata lasta omien kykyjensä käyttämiseen, sekä elämänikäisen oppimisen aloittamiseen. Koulutus sisältää sekä teoriaa että konkreettista materiaaliharjoittelua montessorioppimateriaaleilla. Lisäksi pääset harjoittelemaan lapsihavainnointia ja lasten parissa työskentelyä montessoriryhmissä.

Koulutuksen järjestäjä

Suomen Montessori Koulutus tmi (Y-tunnus 1788319-6) osana Suomen Montessori-instituutti Oy:tä. Koulutus toteutetaan AMI (Association Montessori Internationale) oppisisältöjen, sekä opinto- ja tenttivaatimusten mukaisesti, joihin opiskelijan tulee sitoutua.

Koulutusvaatimukset

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat kansainvälisen AMI Diplomin. Diplomin saannin edellytyksenä on kohtien 1-5 hyväksytty suorittaminen:

  1. Hyväksytysti suoritetut tentit: Kaksiosainen kirjallinen tentti, sekä opintojen lopussa käytännön suullinen tentti AMI-järjestön lähettämän kansainvälisen tentaattorin pitämänä, sekä Ami – järjestön tenttisääntöjen mukaisesti.
  2. Hyväksytyt käsikirjat sekä kurssilla valmistettavat materiaalit sekä kaikkien opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti ajallaan.
  3. Lapsihavainnoinnin ja käytännön harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja raportointi opintovaatimusten mukaisesti.
  4. Läsnäoloa 90%.
  5. Kurssimaksun suorittaminen sovitusti.

Kouluttaja

AMI Montessori-kouluttaja (3-6v) Marja-Leena Tyrväisellä on yli 30 vuotta kokemusta alle kouluikäisten lasten kasvatuksesta. Hänellä on lastentarhanopettajakoulutuksen sekä aikuiskasvatusopintojen lisäksi varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinto Jyväskylän yliopistosta. Vuodesta 2001 lähtien hän on ollut AMI 3-6 kouluttaja. Marja-Leena on pitänyt AMI montessoriopettaja (3-6) koulutuksia Suomen lisäksi ympäri maailmaa. Hän toimii myös kansainvälisenä tentaattorina.

Paikka ja aika (muutokset mahdollisia)

Pakilan Montessori-leikkikoulu, Osuuskunnantie 29, 00680 Helsinki

Kurssimoduulit: Alustava aikataulu

Vuosi 2025
Moduuli 1: 03.-06.1. & lauantai 11.1. 2025 (joka päivä) online/Zoom
Moduuli 2: 17.-21.2.2025 (joka päivä) online/Zoom
Moduuli 3: 02.6.-11.7.2025 (maanantai-perjantai) lähiopetus
Moduuli 4: 13.-17.10.2025 (joka päivä) lähiopetus

Vuosi 2026:
Moduuli 5: 03-06.01. & lauantai 10.1.2026 (joka päivä) lähiopetus
Moduuli 6: 16.-20.02.2026 (joka päivä) lähiopetus
Moduuli 7: 01.6.-11.7.2026 (maanantai-perjantai) (Kaksi kirjallista ja suullinen tentti ovat tässä jaksossa)

Mahdollisesti osa muistakin moduleista, kuin ensimmäiset kaksi ovat online esityksiä. Tästä ilmoitetaan myöhemmin. Kellonajat ovat pääsääntöisesti klo 10-17.

Hinta

7700€ +ALV 24% (tai kyseisen ajankohdan mukainen ALV)

7500€ + (kyseisen ajankohdan mukainen ALV), mikäli maksu maksetaan kerralla ennen koulutuksen aloittamista

Koulutuksen hinta voidaan maksaa erissä. Suomen Montessori-koulutuksen assistenttikurssin käyneet saavat 500€ alennuksen montessoriopettaja (3-6) koulutuksen maksusta.

Hintaan eivät sisälly matkat, asuminen, materiaalit, kirjat yms.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille (varhaiskasvatuksen opettajat, sekä -erityisopettajat, sosionomit, lähihoitajat jne.). Harkinnanvaraisesti myös muille opiskelijoille. Heidän tulee hankkia suomalainen kasvatusalan tutkinto montessoriopettajatutkinnon jälkeen. Soveltuvuus alalle on edellytyksenä opintoihin. Mahdolliset haastattelut.

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yleisesti Maria Montessorin kasvatusnäkemyksiin, sekä antaa tietoa montessoripedagogiikan lapsikäsityksestä. Opiskelija omaksuu montessoripedagogiikan oppimateriaalien tavoitteet ja käyttötavat. Opiskelija harjaantuu käyttämään rakentavasti montessoripedagogiikan mukaisia tietoja ja taitoja käytännössä 3-6-vuotiaitten lapsiryhmässä.

Koulutuksen sisältö

600h teoriaa ja materiaaleilla työskentelyä koulutuksessa:
Montessoripedagogiikan filosofia ja historia sekä lapsikäsitys

Montessoripedagogiikka:
Teoria ja oppimateriaalien käyttö sekä tarkoitus: Alueina: käytännön elämän työt, aistimateriaalit, äidinkieli, matematiikka, luonnontiede, taiteen tekniikoista, musiikki, pienet tiedekokeet.

Lapsihavainnointia 90h (suoritetaan päiväsaikaan Montessori-leikkikouluissa koulutuksessa saatavien ohjeiden mukaisesti)

Praktikum 80-120h työkokemuksen mukaan

Valmistetaan itse käsikirjat montessorivälineiden käytöstä; teksti ja kuvitus. Koulutuksen aikana kirjoitetaan esseet luennoista.

Lopputentit: kaksi kirjallista ja suullinen tentti opintojen loppujaksolla

Opinnot käsittävät luentoja, ryhmätöitä, esseitä ja runsaasti itsenäistä työskentelyä käsikirjojen valmistamisen parissa. Lisäksi opintojen aikana tehdään materiaaleja ja tutustutaan käytännön työskentelyyn lapsiryhmässä päiväsaikaan havainnoinnin ja harjoittelun merkeissä.

Teoria ja käytännön materiaaliharjoittelu tukevat toisiaan opintojen aikana.

KIRJALLISUUS

Maria Montessori:

The Absorbent Mind
The Secret of Childhood (Lapsen Salaisuus)
The Discovery of the Child
The Formation of Man

To Educate the Human Potential
Advanced Montessori Method –Vol 1

Citizen of the World
Mario.M.Montessori Jr.: Education for Human Development
Mario Montessori: The Human needs and tendencies (vihkonen)

Kirjallisuuslista täydentyy AMI opintovaatimusten mukaisesti.

Opetuskieli on suomi (hyvä suomen kielen hallinta on edellytyksenä opiskelulle). Koulutus tulkataan englanniksi, mikäli englanninkielisiä osallistujia on riittävästi.

Kirjallisuus on pääasiassa englanniksi, suomeksi niukasti.

Muutokset mahdollisia.

Kysy lisätietoja: info@montessorikoulutus.fi

Tervetuloa, tavataan koulutuksessa!