Montessoriohjaajakoulutus 3-6

Lapset ovat lapsia kaikkialla maailmassa – kaikilla on pohjaton halu oppia tekemään ja tietämään uusia asioita. Alussa lapsen maailma on hyvin konkreettinen, jolloin lapsen tekemiset ovat lähellä hänen omaa elinpiiriään. Askel askeleelta lapsi siirtyy kohti abstraktimpia käsitteitä.

”Auta minua tekemään itse”

Maria Montessori

Lue lisää: AMI [Association Montessori Internationale]

AMI MONTESSORI 3-6 DIPLOMIKOULUTUS 2.1.2023-12.7.2024

AMI Montessoriohjaajakoulutuksesta saat kansainvälisen (3-6) diplomin suoritettuasi koulutuksen hyväksytysti. Tämän koulutuksen lisäksi eri maissa voidaan vaatia muita lisäopintoja päiväkodissa työskentelyä varten. Koulutuksessa saat taitoja ohjata lasta omien kykyjensä käyttämiseen, sekä elämänikäisen oppimisen aloittamiseen. Koulutus sisältää sekä teoriaa että konkreettista materiaaliharjoittelua montessorivälineistöllä. Lisäksi pääset harjoittelemaan lapsihavainnointia ja lasten parissa työskentelyä montessoriryhmissä.

Koulutuksen järjestäjä

Suomen Montessori Koulutus tmi (Y-tunnus 1788319-6) AMI (Association Montessori Internationale) oppisisältöjen, sekä opinto- ja tenttivaatimusten mukaisesti, joihin opiskelijan tulee sitoutua.

Koulutusvaatimukset

Koulutuksen hyväksytysti suorittaneet opiskelijat saavat kansainvälisen AMI Diplomin. Diplomin saannin edellytyksenä on kohtien 1-5 hyväksytty suorittaminen:

  1. Hyväksytysti suoritetut tentit: Kaksiosainen kirjallinen tentti, sekä opintojen lopussa käytännön suullinen tentti AMI-järjestön lähettämän kansainvälisen tentaattorin pitämänä, sekä Ami – järjestön tenttisääntöjen mukaisesti.
  2. Hyväksytyt käsikirjat sekä kurssilla valmistettavat materiaalit sekä kaikkien opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti ajallaan.
  3. Lapsihavainnoinnin ja käytännön harjoittelun hyväksytty suorittaminen ja raportointi opintovaatimusten mukaisesti.
  4. Läsnäoloa 90%.
  5. Kurssimaksun suorittaminen sovitusti.

Kouluttaja

Marja Leena Tyrväinen

AMI Montessori kouluttaja (3-6v) Marja-Leena Tyrväisellä on yli 30 vuotta kokemusta alle kouluikäisten lasten kasvatuksesta. Hänellä on lastentarhanopettajakoulutuksen sekä aikuiskasvatusopintojen lisäksi varhaiskasvatuksen korkeakoulututkinto Jyväskylän yliopistosta. Vuodesta 2001 lähtien hän on ollut AMI 3-6 kouluttaja. Marja-Leena on pitänyt AMI diplomikursseja Suomen lisäksi ympäri maailmaa.

Alustava ohjelma, muutokset mahdollisia.

Paikka ja aika

Pakilan Montessori-leikkikoulu
Osuuskunnatie 29, 00660 Helsinki

Aloitus: 2.1. 2023

Kurssimodulit:

Vuosi 2023:
Moduli 1: 02.-07.1.2023 (joka päivä) online
Moduli 2: 20.-25.2.2023 (joka päivä) online
Moduli 3: 29.5.-07.7.2023 (maanantai-perjantai) lähiopetus
Moduli 4: 25.-29.9.2023 (joka päivä) lähiopetus

Vuosi 2024:
Moduli 5: 02-07.01.2024 (joka päivä) lähiopetus
Moduli 6: 19.-23.02.2024 (joka päivä) lähiopetus
Moduli 7: 27.05.-12.07.2024. (maanantai-perjantai) (Kaksi kirjallista ja suullinen tentti on tässä jaksossa)

Mahdollisesti osa muistakin moduleista, kuin ensimmäiset kaksi ovat online esityksiä. Tästä ilmoitetaan myöhemmin. Kellonajat ovat pääsääntöisesti klo 10-17.

Hinta

7600€ + ALV 24%, voidaan maksaa erissä. Suomen Montessori-koulutuksen assistenttikurssin käyneet saavat 500€ alennuksen ohjaajakoulutuksen maksusta. Hintaan eivät sisälly materiaalit, kirjat yms. Mikäli koulutus maksetaan yhdellä kertaa ennen koulutuksen alkua, maksun suuruus on 7400€ +24%ALV

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu ensisijaisesti kasvatus- ja opetusalan ammattilaisille (varhaiskasvatuksen opettajat, sekä -erityisopettajat, sosionomit, lähihoitajat jne.). Harkinnanvaraisesti myös muille opiskelijoille. Heidän tulee hankkia suomalainen kasvatusalan tutkinto montessoriohjaajatutkinnon jälkeen. Soveltuvuus alalle on edellytyksenä opintoihin. Mahdolliset haastattelut.

Tavoitteet

Tavoitteena on tutustuttaa opiskelija yleisesti Maria Montessorin kasvatusnäkemyksiin, sekä antaa tietoa montessoripedagogiikan lapsikäsityksestä. Opiskelija omaksuu montessoripedagogiikan oppimateriaalien tavoitteet ja käyttötavat. Opiskelija harjaantuu käyttämään rakentavasti montessoripedagogiikan mukaisia tietoja ja taitoja käytännössä 3-6-vuotiaitten lapsiryhmässä.

Koulutuksen sisältö

600h teoriaa ja materiaaleilla työskentelyä koulutuksessa:
Montessoripedagogiikan filosofia ja historia sekä lapsikäsitys

Montessoripedagogiikka:
Käytännön elämän työt, aistimateriaalit, äidinkieli, matematiikka, luonnontiede, taide, musiikki

Lapsihavainnointia 90h

Praktikum 80-120h työkokemuksen mukaan

Projektiopinnot

Valmistetaan itse käsikirjat montessorivälineiden käytöstä. Koulutuksen aikana kirjoitetaan esseitä luennoista.

Lopputentit: kaksi kirjallista ja suullinen tentti opintojen loppujaksolla

Opinnot käsittävät luentoja, ryhmätöitä, esseitä ja runsaasti itsenäistä työskentelyä käsikirjojen valmistamisen parissa. Lisäksi opintojen aikana tehdään materiaaleja ja tutustutaan käytännön työskentelyyn lapsiryhmässä päiväsaikaan havainnoinnin ja harjoittelun merkeissä.

Teoria ja käytännön materiaaliharjoittelu tukevat toisiaan koko opintojen ajan.

Kirjallisuus

Maria Montessori:
The Absorbent Mind
The Secret of Childhood (Lapsen Salaisuus)
The Discovery of the Child
The Formation of Man To Educate the Human Potential
Advanced Montessori Method –Vol 1 Citizen of the World
Mario.M.Montessori Jr.: Education for Human Development
Mario Montessori: The Human needs and tendencies(vihkonen)

Kirjallisuuslista täydentyy AMI opintovaatimusten mukaisesti.

Opetuskieli on suomi (hyvä suomen kielen hallinta on edellytyksenä opiskelulle). Koulutus tulkataan englanniksi, mikäli englanninkielisiä osallistujia on vähintään viisi. (Kysy mahdollista tulkkausta ruotsiksi)

Kirjallisuus on pääasiassa englanniksi, suomeksi niukasti.

Muutokset mahdollisia.

Kysy lisätietoja: info@montessorikoulutus.fi

Tervetuloa, tavataan koulutuksessa!