Montessoripedagogiikka

Maria Montessorin havaintojen mukaan 0-6-vuotias lapsi omaksuu ympäristönsä vaikutteita ja tietoa helposti, valikoimatta ja väsymättä vastaanottavaisen mielensä avulla. Tässä kehitysvaiheessa lapsella on myös kausia, jolloin hän on herkimmillään oppimaan uutta ilman ponnisteluja. Näitä kausia kutsutaan herkkyyskausiksi. Silloin oppiminen on lapselle helppoa, leikinomaista. Oppiminen on Montessorin mukaan kokonaisvaltaista. Montessoripäiväkodeissa toiminta tapahtuu lasten itsenäisyyttä ja omatoimisuutta tukevassa eri-ikäisten lasten ympäristössä, johon Maria Montessori suunnitteli konkreettisen toimintavälineistön: käytännön elämän työt, aistitoimintoja harjaannuttavat toimintavälineet, äidinkieltä ja vuorovaikutustaitoja tukevat materiaalit, matematiikan välineistön sekä kulttuurin, luonnontieteen ja taideaineiden opetteluun suunnatut toiminnot.

Montessoriryhmissä eri-ikäiset lapset toimivat yhdessä toisiltaan oppien. Alle kouluikäisten parissa työskentelee montessoriopettaja (3-6), joka valmistelee ja ylläpitää esteettistä ympäristöä. Hän ohjaa lapsia rauhallisen ilmapiirin ylläpitämiseen. Ohjaaja havainnoi lasten kehitystä ja esittelee lapsen herkkyyskausia tukevia tehtäviä sekä montessorivälineistöä. Aikuinen tukee lasta omien valintojensa tekemiseen ja itsenäiseen toimintaan.

”Kukaan, joka on tehnyt jotain suurta tai menestyksekästä elämässään, ei koskaan ole tehnyt sitä palkinnon toivossa tai rangaistuksen pelosta… …jokainen inhimillisen toiminnan voitto ja menestys on seurausta sisäisestä palosta.”

Maria Montessori

Maria Montessori s. 1870 Chiaravallessa Italiassa, kuoli Hollannissa 1952. 1907 ensimmäinen montessoripäiväkoti Casa dei Bambiini Roomaan. 1909 montessoriohjaajakoulutus 1929 kansainvälisen montessorijärjestön, AMI Association Montessori Internationalen, perustaminen. Vietti Intiassa vuosia toisen maailmansodan aikaan. Montessorimenetelmä on levinnyt ympäri maailmaa kaikkiin maanosiin.

Maria Montessori Allekirjoitus

”Only the child himself can teach us to know himself.”

Lue lisää Suomen Montessoriliitto