Koulutukset

Kiinostuitko? Ota yhteyttä.

Koulutuksen sisältö

Montessoripedagogiikan filosofia ja historia sekä lapsikäsitys (10 op)
Montessoripedagogiikka (36 op): käytännön työt,  aistitoimintoja kehittävät taidot, matematiikka, äidinkieli,luonnontiede, taide- ja taitoaineet
Lapsihavainnointi (6 op)
Harjoittelu (8op)
Projektiopinnot (8op)

Hyväksytysti suoritetusta kurssista saa kansainvälisen AMI -Diplomin

Kursseista sanottua

”Opintojen myötä tietoni syventyivät ja varmistuin, että tämä on juuri se pedagogiikka, jota minä haluan toteuttaa sekä omien että päiväkodin lasten kasvatuksessa.”

”Havainnointi oli uutta; lapsia tarkkailee  nyt eri tavalla.”

”Katson välineitä eri silmin.”