pp28df5ffb_1b.jpg
pp169428e8_1b.jpg
pp76f62d52_1b.jpg
ppb444be44_1b.jpg
pp3b5a9578_1b.jpg
pp3cf1d3af_1b.jpg
ppcdfef317_1b.jpg
pp1ed486f4_1b.jpg
ppb18b8c57_1b.jpg
pp6069ffc8_1b.jpg
pp506b65fa_1b.jpg
ppe5ebf42f_1b.jpg
pp632c6fd5_1b.jpg
ppef1589cf_1b.jpg
pp1585281f_1b.jpg
ppdb90e0b8_1b.jpg
pp623d1a84_1b.jpg
pp4b9b18da_1b.jpg
ppd950b296_1b.jpg
pp01d3cc2a_1b.jpg
ppaa72edd2_1b.jpg
>> Montessoripedagogiikka
Maria Montessorin havaintojen mukaan 0-6-vuotias lapsi omaksuu ympäristönsä vaikutteita ja tietoa itseensä helposti,         valikoimatta ja väsymättä  vastaanottavaisen mielensä avulla. Tässä kehitysvaiiheessa lapsella on myös kausia, jolloin hän on herkimmillään oppimaan uutta ilman ponnisteluja. Näitä kausia kutsutaan herkkyyskausiksi. Silloin oppiminen on lapselle helppoa, leikinomaista. Oppiminen on Montessorin mukaan kokonaisvaltaista.
Montessoripäiväkodeissa toiminta tapahtuu lasten itsenäisyyttä  ja omatoimisuutta tukevassa ympäristössä, johon Montessori suunnitteli konkreettisen toimintavälineistön:
käytännön elämän työt, aistitoimintoja harjaannuttavat toimintavälineet, äidinkieltä ja vuorovaikutustaitoja tukevat materiaalit, matematiikan välineistön sekä kulttuurin, luonnontieteen ja taideaineiden opetteluun suunnatut toiminnot.
pp50ff631a_1b.jpg
pp80bf45f1_1b.jpg

Maria Montessori s. 1870
Chiaravallessa Italiassa,
kuoli Hollannissa 1952.
1907 ensimmäinen montessoripäiväkoti Casa dei Bambiini Roomaan.
1929 kansainvälisen montessorijärjestön, AMI Association Montessori Internationalen, perustaminen.
Vietti Intiassa vuosia toisen maailmansodan aikaan riitaannuttuaan Mussolinin kanssa.
Montessorimenetelmä on levinnyt ympäri maailmaa kaikkiin maanosiin.
© copyright 2012 Suomen Montessori Koulutus tmi
Montessoriryhmissä eri-ikäiset lapset toimivat yhdessä toisiltaan oppien. Alle kouluikäisten parissa työskentelee montessoriohjaaja, joka valmistelee ja ylläpitää esteettistä  ympäristöä. Hän ohjaa lapsia rauhallisen ilmapiirin ylläpitämiseen.Ohjaaja havainnoi lasten kehitystä ja esittelee lapsen hekkyyskausia tukevia tehtäviä sekä montessorivälineistöä.  Koulun puolella toimivat montessoriopettajat yhdysluokissa.
ppba2e38e9_1b.jpg
pp6231541b_1b.jpg
ppd6f9430a_1b.jpg
ppb87dcac8_1b.jpg
pp5a202ee7_1b.jpg
ppe898621b_1b.jpg
ppbd56b064_1b.jpg
pp3b5f42e4_1b.jpg